Prekių krepšelis 0 vnt. - € 0,00

Pagalba

Siuntimas ir pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas Prekę, gali pasirinkti Prekės pristatymo vietą, t.y. nurodyti konkretų adresą ir pasinaudoti Pardavėjo teikiama mokama Prekės pristatymo paslauga.

2. Pirkėjui pasirinkus mokamą Prekės pristatymo paslaugą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytą Prekę tik Pirkėjui pilnai sumokėjus už Prekę ir pristatymo paslaugą (2,90 €).

3. Prekę Pirkėjo sąskaita pristato logistikos paslaugų įmonė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją (taikoma papildoma priemoka). Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekė pristatoma Pardavėjo sąskaita.

4. Prekė pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu ir laiku per  3-15 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekę ir jos pristatymo paslaugą, išskyrus atvejus, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamos Prekės.

5. Tiksli Prekės pristatymo data ir laikas yra nurodomi pranešime, kurį Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, apmokėjęs už Prekę ir jos pristatymo paslaugą, įsipareigoja kasdien tikrinti minėto elektroninio pašto dėžutę iki bus gautas pranešimas dėl Prekės pristatymo.

6. Logistikos paslaugų įmonė įsipareigoja iškrauti Prekę iš automobilio Pirkėjo kieme paruoštoje vietoje (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, nukastas sniegas ir pan.) Logistikos paslaugų įmonės sprendimu nesudarius tokių sąlygų, logistikos paslaugų įmonė turi teisę grąžinti Prekę atgal į savo sandėlį ir iš naujo derinti pristatymo laiką ir sąlygas. Pakartotinas Prekės pristatymas atliekamas Pirkėjo sąskaita už paslaugą sumokant Prekę pristačiusios logistikos įmonės darbuotojui.

7. Prekės nešimo, užnešimo paslauga į pristatymo paslaugos kainą nėra įskaičiuota ir nėra suteikiama. 

8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas (arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas) privalo kartu su siuntą pristačiusio transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, Prekės kiekį, kokybę ir asortimentą.

9. Pirkėjui (arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui) priėmus siuntą ir pasirašius Prekę pristačiusio transporto įmonės atstovo duomenų kaupiklyje arba popierinėje pristatymo patvirtinimo formoje be pastabų, yra laikoma, kad Prekė pristatyta nepažeistoje pakuotėje, Prekės kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popierinėje pristatymo patvirtinimo formoje, atliktos tinkamai.

10. Pastebėjus siuntos pakuotės pažeidimą, bet nenustačius Prekės kiekio, kokybės ir (ar) asortimento neatitikimo (ų), Pirkėjas (arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas) privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popierinėje pristatymo patvirtinimo formoje. Tokiu atveju Pirkėjui (arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui) priėmus siuntą, yra laikoma, kad Prekė pristatyta pažeistoje pakuotėje, tačiau Prekės kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popierinėje pristatymo patvirtinimo formoje, atliktos tinkamai.

11. Nustačius Prekės kiekio ir (ar) kokybės, ir (ar) asortimento neatitikimą (us), Pirkėjas (arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas) privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju siuntą pristatęs transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju (arba, priklausomai nuo atvejo Pirkėjo atstovu) privalo užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame būtina pažymėti rastus pažeidimus ir neatitikimus.

12. Pristačius Prekę Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekė yra perduota Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, ar Prekę faktiškai priima pats Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekę nurodytu adresu. Jei Pardavėjo nurodytą Prekės pristatymo dieną Prekė nėra pristatoma, Pirkėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po nurodytos Prekės pristatymo dienos, apie tai informuoti Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui pretenziją dėl Prekės nepristatymo ar pavėluoto pristatymo.

13. Jei siuntą priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo pildydamas užsakymo pristatymo informaciją pastabų laukelyje nurodyti siuntą priimsiančio asmens duomenis.

14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekės pristatymo termino pažeidimą, jei Pirkėjui Prekė nėra pristatoma ar pristatoma ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.