Prekių krepšelis 0 vnt. - € 0,00

Pagalba

Prekių keitimas, grąžinimas

Remiantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” netikus kokybiškos prekės formai, dydžiui, spalvai, modeliui ar komplektiškumui nėra grąžinamos šios prekės:

 • Patalynės reikmenys

 • Baldai

Parduotos prekės keitimas ir grąžinimas

1.    Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas neinformavo pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų padedamas;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2.    Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą prekę pirkimo vietoje analogiška preke. 
3.    Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekę dėl 2 punkte nurodytų priežasčių tenkinamas, jeigu prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei prekė nepraradusi prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekę pirko iš bendrovės parduotuvės. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
4.    Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per 2 punkte nustatytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
5.    Prekė keičiama ir grąžinama prekės pirkimo vietoje.

 • Jei prekės pardavimas įformintas kasos aparato kvitu, pirkėjas privalo užpildyti nustatytos formos prašymą bei pateikti originalų kasos aparato kvitą. Pirkėjas privalo pateikti ir garantinį dokumentą, jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas.
 •  Jei prekė buvo parduota pavedimu, pirkėjas privalo pateikti pirkėjo išrašytą debetinę sąskaitą-faktūrą, kurioje turi būti nurodyta netinkamos prekės įsigijimą patvirtinanti sąskaita-faktūra.
 • Jei prekė buvo parduota pavedimu, tačiau pirkėjas dėl tam tikrų priežasčių negali pateikti debetinės sąskaitos-faktūros, tuomet pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinančią sąskaitą-faktūrą arba jos kopiją.

6.    Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš bendrovės parduotuvės patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti 1 punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik skyriaus (filialo) vedėjui ar įmonės vadovui sutikus.
7.    Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl 2 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas:
7.1.    įsigijus tokias prekes (KPN kodas – prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, kurioje pateikiamas šiai prekių grupei priskiriamų prekių sąrašas):

 • Patalynės reikmenys: antklodės, pagalvės, paklodės, patalynės užvalkalų komplektai, čiužiniai, čiužinio užtiesalai, lovos užtiesalai, baldai (KPN kodas -94.00);

7.2.    įsigijus užsakomas prekes, jei pirkėjas įsipareigojo nupirkti užsakomą prekę pasirašydamas  prekės užsakymo sutartį.

Kainų skirtumo atlyginimas

8.    Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita analogiška, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, pirkėjas turi atlyginti grąžintos prekės kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. 
9.    Kai pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą šio reikalavimo pareiškimo momentu. Nuolaidos dydį arba naują kainą nustato skyriaus (filialo) vedėjas arba įmonės vadovas.

Ginčai ir nesutarimai

10.    Bendrovė atsako už prekės trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekės pardavimo pirkėjui arba dėl priežasčių, atsiradusių iki prekės pardavimo pirkėjui. 
11.    Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
12.    Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža bendrovė, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.  

Terminai reikalavimams dėl parduotų prekių trūkumų pareikšti

13.    Kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio ar trumpesnio termino.
14.    Kai yra nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

15.    Reikalavimus dėl prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie nustatyti per prekės tinkamumo naudoti terminą.